Milan Tadić

Člen predstavenstva

Milan Tadić sa stal členom predstavenstva vo Februári 2022.

Svoju profesionálnu kariéru začal v roku 1986 v Chorvátskom inštitúte dôchodkového poistenia ako majetkovo-právny zástupca. V roku 2001 nastúpil do Podravka d.d. ako špecialista a riaditeľ pre majetkovo-právne záležitosti a následne bol vymenovaný za riaditeľa odboru majetkovo-právnych záležitostí a zmlúv. V roku 2003 sa stal poradcom predstavenstva spoločnosti Podravka d.d. pre medzinárodné trhy a neskôr bol vymenovaný za výkonného riaditeľa pre kľúčové medzinárodné trhy. V roku 2005 bol vymenovaný za výkonného riaditeľa pre trhy strednej Európy. V roku 2009 odišiel do Rovinjskej tabakovej továrne (Adris group) kde pôsobil ako výkonný riaditeľ pre nové trhy a neskôr ako výkonný riaditeľ pre všetky trhy. Do spoločnosti Podravka d.d. sa vrátil v roku 2014 a zastával funkciu výkonného riaditeľa pre juhovýchodnú Európu. V roku 2015 bol vymenovaný za viceprezidenta pre Adria región a v roku 2016  za člena predstavenstva Žito group, v roku 2018 sa stal prokuristom v Žito group. Od roku 2021 pôsobil ako riaditeľ Adria regiónu.

Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity v Osijeku a tiež základy administratívy a manažérsky vzdelávací program na Ekonomickej fakulte Univerzity v Záhrebe. Počas svojej kariéry absolvoval množstvo manažérskych kurzov a školení v oblasti manažmentu a predaja.

Predseda predstavenstva a členovia predstavenstva vykonávajú prácu spoločnosti v jednotlivých oblastiach a majú samostatné a špecifické úlohy, ktoré plnia v súlade s platnými predpismi spoločnosti.