Trvalo udržateľný rozvoj

Rovnako ako v minulých desaťročiach, sme odhodlaní si udržať najvyššie štandardy etického správania a zodpovedného riadenia podniku. Naše produkty sú symbolom kvality, ktorá je základom trvalo udržateľnej zákazníckej dôvery. Bezpečnosť a ochrana zdravia spotrebiteľov predstavujú naše najvyššie priority. Vzájomný rešpekt, dôvera a spolupráca tvoria jadro našich silných vzťahov s dodávateľmi a obchodnými partnermi. Prostredníctvom našich produktov sa snažíme minimalizovať spotrebu prírodných zdrojov a produkciu odpadu s ohľadom na životné prostredie.

Trvalo udržateľný rozvoj pre Podravku predstavuje:

  • rovnováha ekonomických priorít
  • posilnenie spoločnosti
  • ochrana životného prostredia