Trvalo udržateľný rozvoj

Rovnako ako v minulých desaťročiach, sme odhodlaní si udržať najvyššie štandardy etického správania a zodpovedného riadenia podniku. Sme hrdí na jednotnosť a obetavosť našich zamestnancov. manažérov a správnej rady. Naše produkty sú synonymom kvality, cez ktorú sme si vybudovali trvalo udržateľnú zákaznícku dôveru. Bezpečnosť a ochrana zdravia spotrebiteľov sú našou najvyššou prioritou. Vzájomný rešpekt, dôvera a spolupráca tvoria základ našich silných vzťahov s dodávateľmi a obchodnými partnermi. S našimi produktmi sa snažíme minimalizovať spotrebu prírodných zdrojov a produkciu odpadu a osobite sa venujeme starostlivosti o naše životné prostredie.

Pre Podravku, trvalo udržateľný rozvoj predstavuje:

  • rovnováha ekonomických priorít
  • posilnenie spoločnosti
  • ochrana životného prostredia