Vždy so srdcom

Naším najväčším úspechom je dôvera našich zákazníkov.

Podravka je jedna z popredných spoločností v juhovýchodnej, strednej a východnej Európe, bola založená v roku 1947 a vybudovaná z bývalej továrne na spracovanie ovocia vytvorenej bratmi Wolfovcami. Spoločnosť má centrálu v chorvátskej Koprivnici a operuje v dvoch hlavných segmentoch: potravinárstvo a farmaceutika. Hodnotnosť našich výrobkov poznajú spotrebitelia vo viac ako štyridsiatich krajinách sveta.

Naším najväčším úspechom je dôvera našich zákazníkov. Budovali sme ju desaťročia a vďaka nej sme sa stali jednou z popredných spoločností v regióne juhovýchodnej, strednej a východnej Európy. Pri výrobe a vývoji výrobkov rešpektujeme tradície a ich hodnoty, avšak kombinujeme ich s najnovšími kreatívnymi metódami a spracovávame pomocou najnovších technológií.

Nemáme zákazníkov - máme hostí pri našom stole. 

Našimi základnými hodnotami sú tvorivosť - pretože nápady rozhýbu srdce a srdce rozhýbe všetko ostatné, dôvera - pretože tá je základom každého dobrého jedla, vášeň - pretože tá mení jedlo na hostinu, spokojnosť spotrebiteľa - nemáme zákazníkov, máme hostí pri našom stole a do všetkého čo robíme, pridávame dokonalosť

Nemáme zákazníkov. Máme hostí za naším stolom...

Vedie nás vízia na zlepšenie každodennej kvality života našich spotrebiteľov, zákazníkov a zamestnacov prostredníctvom inovácií a internacionalizácie. 

Pracujeme v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, optimálneho využívania zdrojov a produkovania čo najmenšieho množstva odpadu. Venujeme značnú pozornosť šetreniu životného prostredia a budovaniu komunity a spoločnosti tým, že pozorne načúvame jej potrebám. 

Podravka chce byť súčasťou života svojich zamestnancov a celej spoločnosti, preto si mimoriadne cení a chce uchovať vzájomný rešpekt, dôveru, čestný rozhovor, transparentnosť a vzťahy.