Vždy so srdcom

Naším najväčším úspechom je dôvera našich zákazníkov.

Podravka je jedna z popredných spoločností v juhovýchodnej, strednej a východnej Európe. Bola založená v roku 1947 a vybudovaná z pôvodnej továrne bratov Wolfovcov zameranej na spracovanie ovocia. Centrála spoločnosti sa nachádza v chorvátskej Koprivnici a pôsobí v dvoch hlavných segmentoch: potravinárstvo a farmácia. Kvalitu našich výrobkov poznajú spotrebitelia naprieč celým svetom.

Naším najväčším úspechom je dôvera našich zákazníkov. Budovali sme ju desaťročia a vďaka nej sme sa stali jednou z popredných spoločností v regióne juhovýchodnej, strednej a východnej Európy. Pri výrobe a vývoji výrobkov rešpektujeme tradície a hodnoty. Tieto kombinujeme s najnovšími kreatívnymi metódami a spracovávame pomocou najnovších technológií.

Nemáme zákazníkov - máme hostí pri našom stole. 

Našimi základnými hodnotami sú:

Tvorivosť - pretože nápady rozhýbu srdce a srdce rozhýbe všetko ostatné,

Dôvera - pretože tá je základom každého dobrého jedla,

Vášeň - pretože tá mení jedlo na hostinu,

Spokojnosť  - nemáme zákazníkov, máme hostí pri našom stole.

A všetko sa snažíme robiť tak, aby bol výsledok dokonalý

Nemáme zákazníkov. Máme hostí za naším stolom...

Vedie nás vízia na zlepšenie kvality každodenného života zákazníkov a zamestnancov prostredníctvom inovácií. 

Pracujeme v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, optimálneho využívania zdrojov a produkovania čo najmenšieho množstva odpadu. Venujeme značnú pozornosť šetreniu životného prostredia a budovaniu spoločnosti tým, že pozorne načúvame jej potrebám. 

Podravka sa snaží byť súčasťou života ako svojich zamestnancov, tak aj celej spoločnosti. Práve preto si mimoriadne cení a pracuje na zachovaní vzájomného rešpektu, dôvery, transparentnosti a korektných vzťahov.