Zásady ochrany súkromia

Zásady ochrany súkromia na webovej stránke Podravka

1. Základné informácie

Tieto Zásady ochrany súkromia (ďalej len: Zásady) charakterizujú, ktoré z vašich osobných údajov zbierame, ako ich spracúvame a na aké účely používame, ako aj vaše práva súvisiace s vašimi údajmi.

PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o., Jesenského 1486, 96001 Zvolen (ďalej len: „Podravka“, „my“, „nás“ alebo „náš“) spracúva osobné údaje používateľov svojich služieb a návštevníkov webovej stránky www.podravka.sk v súlade s platným všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (General Data Protection regulation (GDPR) 2016/679).

Rešpektujeme vaše súkromie a spracúvame vaše osobné údaje čestne a v súlade so zákonom, výlučne podľa platného právneho základu alebo na základe vášho súhlasu.

2. Spôsoby a účely spracovania osobných údajov

Reklamné správy

Prístup na webovú stránku www.podravka.sk je bezplatný a nevyžaduje registráciu. Ak si želáte prijímať reklamné správy o našich výrobkoch a službách, môžete jednoducho prihlásiť vašu emailovú adresu do formulára na webovej stránke bez nutnosti registrácie. Z prijímania reklamných správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť výberom možnosti odvolať súhlas v prijatej reklamnej správe.

Prieskumy a dotazníky

Pomocou prieskumov a dotazníkov zbierame informácie o vašej spokojnosti s našimi výrobkami a ostatné užitočné informácie, aby sme sa prispôsobili vašim potrebám a podporovali vzťahy s verejnosťou. Výsledky vykonaných prieskumov alebo dotazníkov sú výlučne sumárne a anonymné. Ak sa chcete zúčastniť prieskumov alebo vyplniť dotazník, prihláste sa pomocou svojej e-mailovej adresy prostredníctvom webového formulára.

Výherné súťaže a žrebovanie cien

Príležitostne organizujeme výherné súťaže alebo iné súťaže. Osobné údaje, ktoré touto cestou zbierame, spracovávame výhradne na účely vyhodnotenia súťaží (napr. uverejnenie mena výhercu, kontaktovanie výhercu, doručenie ceny, atď.). Na účasť v hre alebo v súťaži potrebujeme vaše meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a adresu doručenia. V prípade potreby môžeme žiadať o dodatočné informácie, ktoré budú zadefinované v pravidlách súťaže alebo žrebovaní cien (napr. číslo účtu).

Zozbierané údaje budú uschované na nevyhnutnú dobu podľa platnej legislatívy, po jej uplynutí budú odstránené. Ak ste súhlasili s prijímaním reklamných správ pri zadávaní údajov do súťažného formulára, môžete sa kedykoľvek odhlásiť z prijímania reklamných správ tak, že si zvolíte možnosť odstránenia vášho súhlasu v prijatej reklamnej správe.

Kontakt

Ak nás kontaktujete s nejakou otázkou, poskytnuté údaje spracujeme len do takej miery, aby sme vám mohli poskytnúť žiadanú informáciu. Po odpovedaní na vašu otázku budú poskytnuté informácie vymazané.

Osobné údaje nevyhnutné na vyriešenie sťažností na výrobky budú uschované len na nevyhnutnú dobu od dátumu prijatia v súlade s predpismi upravujúcimi práva spotrebiteľov.

Neinzerované žiadosti o zamestnanie

Údaje, ktoré nám posielate vo svojich neinzerovaných žiadostiach o zamestnanie, sa spracúvajú výlučne na účely vykonania náborového a výberového konania a uchovávajú sa dva roky.

3. Prijímatelia osobných údajov

Podravka poskytne vaše osobné údaje ostatným príjemcom výlučne na základe právnej povinnosti, t.j. oprávnenej požiadavky zo strany oprávneného verejného orgánu (napr. súd).

V prípade potreby budú osobné údaje poskytnuté dôveryhodným partnerom (spracovanie údajov) na účely poskytnutia podpory používateľov, informácie o údržbe systému, výskumov trhu alebo podobné potreby, s povinným uplatňovaním mlčanlivosti a opatrení na ochranu údajov.

4. Ochrana osobných údajov

Zozbierané osobné údaje sú spracovávané s povinným uplatnením vhodných právnych, technických a bezpečnostných opatrení organizácie, aby sme zabránili akémukoľvek neoprávnenému spracovaniu údajov. Prístup k vašim osobným údajom majú len zamestnanci, ktorí ich potrebujú na poskytovanie našich služieb. Neustále vzdelávame našich zamestnancov o dôležitosti dôvernosti údajov a o ochrane súkromia a vašich údajov. Zbierame len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné na predmetné spracovanie a neuchovávame ich dlhšie ako je nevyhnutné, t.j. stanovené legislatívou.

5. Vaše práva

Kedykoľvek môžete požiadať o informáciu o spracovaní vašich osobných údajov a o uplatnenie nasledujúcich práv:

  • prístup k údajom, ktoré sa vás týkajú
  • opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov, aby boli vždy pravdivé
  • vymazanie osobných údajov (ak neexistujú opodstatnené dôvody na ich uchovávanie)
  • obmedzenie spracúvania osobných údajov, napr. v prípade sťažnosti o správnosti osobných údajov, dokým neoveríme ich správnosť
  • odstránenie súhlasu na spracovanie údajov (t.j. pri prijímaní reklamačných správ)

Ak veríte, že vaše práva boli porušené, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:

Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovenská republika, email: statny.dozor@pdp.gov.sk

6. Ochrana osobných údajov kontakt

Žiadosti, sťažnosti alebo otázky ohľadom spracovania a ochrany osobných údajov môžete zasielať na e-mailovú adresu podravka@podravka.sk.

V súlade s platnou legislatívou týkajúcou sa ochrany osobných údajov, každá žiadosť/ otázka bude vyriešená tak skoro, ako to bude možné a najneskôr do 30 dní od prijatia.

Ak nás kontaktujete a splníte tieto požiadavky, vynaložíme oprávnené úsilie na potvrdenie vašej identity a zabránime neoprávnenému spracovaniu vašich osobných údajov.

Kontaktná osoba pre Zásady ochrany súkromia

PODRAVKA INTERNATIONAL

Jesenského 1486

96001 Zvolen

Tel.: + 421 45 524 09 11

Fax: + 421 45 524 09 10

podravka@podravka.sk

7. Zásady ochrany súkromia ostatných webových stránok / tretích osôb / tretích strán

Na tejto webovej stránke nájdete odkazy na iné webové stránky alebo portály. Zásady ochrany súkromia na týchto portáloch sa môžu líšiť od týchto Zásad.

Na našej stránke vám môžeme ponúkať funkcie sociálnych sietí, ktoré vám umožňujú zdieľať vaše osobné informácie na sociálnych sieťach. Z tohto dôvodu sa prosím oboznámte so zásadami ochrany súkromia platnými na iných portáloch a webových stránkach sociálnych sietí, t.j. tretích strán.

V prípade, že sa tieto Zásady zmenia, budeme vás o tom na tejto stránke informovať a aktualizujeme dátum poslednej úpravy.

Tieto Zásady boli naposledy upravené 6. februára 2023.