Spoločnosť

Investície do vedy, vzdelávania, trvalo udržateľného rozvoja, umenia, kultúry a športu sú súčasťou podnikania Podravky od jej založenia. Rovnako dôležitá je pre Podravku kvalita života a prostredia v oblastiach jej pôsobenia.

Na skvalitnenie života v spoločnosti investuje Podravka do vedy a vzdelávania, neustáleho rozvoja, kultúry, športu a s radosťou podporuje sociálnu zodpovednosť. Sprevádzajú nás hodnoty prechádzajúce našou firemnou kultúrou;  kreativita, dôvera, vášeň a inovácie. A práve preto s hrdosťou podporujeme také projekty, kde tieto hodnoty nachádzame. 

Našimi aktivitami chceme prispieť k spoločenskému rozvoju v troch kľúčových oblastiach:

1. podpora a prezentácia zdravého životného štýlu,

2. vzdelávanie našich zamestnancov, podporovanie ich kreativity a snahy o výnimočnosť,

3. zmysel pre sociálne potreby komunity, v ktorej pracujeme.