Politika kvality a bezpečnosti potravín

Výroba vysoko kvalitných a zdraviu prospešných produktov založených na dobrom použití spotrebiteľom a na princípoch manažmentu kvality a bezpečnosti potravín je hlavným smerovaním Podravky. 

Podravka si získala dôveru mnohých zákazníkov nie len doma, ale aj v zahraničí, kde si cenia hodnotu jej výrobkov. A to z toho dôvodu, pretože Podravka pozná ich základné požiadavky, ktoré zároveň aj nepretržite aplikuje a vylepšuje vo svojich obchodných procesoch:

 • splnenie požiadaviek spotrebiteľov - výrobky musia byť vysoko kvalitné, na konzumáciu bezpečné a šetrné k životnému prostrediu,
 • dodržiavanie požiadaviek zákonov a predpisov o bezpečnosti potravín v krajine ale aj v zahraničí,
 • splnenie požiadaviek spotrebiteľov vzhľadom na bezpečnosť potravín a neustále zlepšovanie kvality výrobkov, 
 • udržiavanie a zlepšovanie komunikácie s dodávateľmi, zákazníkmi a so zainteresovanými stranami v potravinovom reťazci,
 • výroba vysokokvalitných a bezpečných výrobkov určených na konzumáciu u rozličných zákazníkov je zabezpečená počas celého potravinového reťazca: od nákupu najkvalitnejších surovín až po distribúciu hotového výrobku k zákazníkovi, 
 • dodržiavanie tradícií a zavádzanie moderných trendov
 • neustále vzdelávanie zamestnancov je jedným zo zásadných základov pre manažment kvality a bezpečnosti potravín a realizuje sa za pomoci expertov s množstvom technologických poznatkov a korporátneho riadenia,
 • neustále uznávanie a zavádzanie požiadaviek trhov v potravinárskom priemysle, 
 • neustále zavádzanie a aplikovanie princípov trvalo udržateľného rozvoja
 • uznávanie významu a zavádzanie požiadaviek ochrany potravín ako ochrany proti úmyselnému zneužitiu a falšovaniu výrobku, ochrany značiek a práv spotrebiteľov, aby boli informovaní o produkte, ktorý konzumujú,
 • aplikovanie myslenia vychádzajúceho z rizík prostredníctvom integrovaného riadiaceho systému spoločnosti, ktorý zváži potenciálne riziká pre celú spoločnosť, zriadi proaktívnu kultúru, preventívne kroky a neustále zlepšuje riadiaci systém spoločnosti.

Podravka buduje dôveru založenú na vzájomnom rešpekte svojich zamestnancov, ale aj svojich zákazníkov a klientov.