Politika kvality a bezpečnosti potravín

Výroba vysoko kvalitných a zdraviu prospešných Podravka produktov je založená na princípoch manažmentu kvality a bezpečnosti potravín. 

Podravka si získala dôveru mnohých zákazníkov nie len doma, ale aj v zahraničí, kde si cenia kvalitu jej výrobkov. Podravka pozná základné požiadavky zákazníkov, ktoré nepretržite aplikuje vo svojich obchodných procesoch:

  • splnenie požiadaviek spotrebiteľov - výrobky sú vysoko kvalitné, bezpečné na konzumáciu a šetrné k životnému prostrediu, 
  • dodržiavanie požiadaviek zákonov a predpisov o bezpečnosti potravín v krajine, ale aj v zahraničí,
  • udržiavanie a zlepšovanie komunikácie s dodávateľmi, zákazníkmi a so zainteresovanými stranami v potravinovom reťazci,
  • výroba vysokokvalitných a bezpečných výrobkov: od nákupu najkvalitnejších surovín až po distribúciu hotového výrobku k zákazníkovi, 
  • dodržiavanie tradícií a zároveň zavádzanie moderných trendov
  • vzdelávanie zamestnancov je základom pre manažment kvality a bezpečnosti potravín,
  • uznávanie a rešpektovanie požiadaviek trhov v potravinárskom priemysle, 
  • aplikovanie princípov trvalo udržateľného rozvoja
  • zavádzanie požiadaviek na ochranu potravín proti úmyselnému zneužitiu a falšovaniu výrobkov, ochrany značiek a práv spotrebiteľov,
  • aplikácia integrovaného riadiaceho systému spoločnosti, ktorý zvažuje možné riziká pre spoločnosť, zriaďuje proaktívnu kultúru, realizuje preventívne kroky a neustále zlepšuje riadiaci systém v spoločnosti. 

Podravka buduje dôveru založenú na vzájomnom rešpekte svojich zamestnancov, zákazníkov a klientov.