Spotrebitelia

Podravka sa orientuje na výrobu vysoko kvalitných a zdravotne prospešných produktov, založenú na dobrej výrobnej praxi a princípoch kvality a manažmentu bezpečnosti potravín.

Vďaka dlhoročnej dôvere našich spotrebiteľov sme sa stali potravinárskou firmou č. 1 a výrazným hráčom na trhu farmaceutických produktov nielen v Chorvátsku, ale aj v iných krajinách juhovýchodnej Európy.

Podravka sa orientuje na výrobu vysoko kvalitných a zdraviu prospešných produktov. Táto je založená na dobrej výrobnej praxi a princípoch kvality a manažmentu bezpečnosti potravín. Keďže kvalita a bezpečnosť potravín sú vo vnímaní spotrebiteľov mimoriadne dôležité, sme odhodlaní zaistiť ich najvyššiu úroveň, a to od obstarania najlepších surovín až po distribúciu hotových výrobkov k spotrebiteľom. Celý tento proces je kompletne založený na normách, reguláciách a princípoch, zhodných so Systémom manažmentu kvality a Systémom manažmentu bezpečnosti potravín, rovnako ako aj na neustálom profesionálnom vzdelávaním našich zamestnancov.  Vysoká kvalita je našou konštantou. Pri vytváraní nových produktov venujeme špeciálnu pozornosť jednoduchej príprave a spotrebe, praktickosti a prínosu pre zdravie spotrebiteľa. 

V priebehu ďalšieho podnikania budeme aj naďalej s radosťou plniť priania a potreby našich zákazníkov vo viac ako 50 krajinách po celom svete. Práve dôvera zákazníkov je kvalitou Podravky!

 (Pri texte je záber z natáčania chorvátskeho televízneho spotu.)