Spotrebitelia

Podravka sa orientuje na výrobu vysoko kvalitných a zdravotne prospešných produktov, založenú na dobrej výrobnej praxi a princípoch kvality a manažmentu bezpečnosti potravín.

Vďaka dlhoročnej dôvere našich spotrebiteľov sme sa stali potravinovou značkou č. 1 a stali sme sa markantnou súčasťou na farmaceutickom trhu nielen v Chorvátsku, ale aj v početných ďalších krajinách juhovýchodnej Európy. Takže, spolu s našimi spotrebiteľmi, rešpektujem tradície a ich hodnoty, a v kombinácii s najnovšími kreatívnymi metódami a technologickými výdobytkami, určujeme štandardy a nastavujeme najnovšie trhové trendy.

Podravka sa orientuje na výrobu vysoko kvalitných a zdravotne prospešných produktov, založenú na dobrej výrobnej praxi a princípoch kvality a manažmentu bezpečnosti potravín. A keďže kvalita a bezpečnosť potravín sú vo vnímaní spotrebiteľov mimoriadne dôležité, sme odhodlaní zaistiť ich najvyššiu úroveň, od obstarania najlepších surovín až po distribúciu hotových výrobkov k spotrebiteľom. To je kompletne založené na normách, reguláciách a princípoch, zhodných so Systémom manažmentu kvality a Systémom manažmentu bezpečnosti potravín, rovnako ako aj neustálom profesionálnom vzdelávaním našich zamestnancov.  Vysoká kvalita je našou konštantou a pri vytváraní nových produktov venujeme špeciálnu pozornosť jednoduchej príprave a spotrebe, praktickosti a prínosu pre zdravie spotrebiteľa. 

V priebehu ďalšieho podnikania budeme aj naďalej s radosťou plniť priania a potreby našich zákazníkov vo viac ako 40 krajinách po celom svete, pretože ich dôvera je kvalitou Podravky!

 (Pri texte je záber z natáčania chorvátskeho televízneho spotu.)