Zamestnanci

Kľúčom k nášmu úspechu sú profesionálni, kreatívni a spoľahliví zamestnanci, ochotní investovať zvýšené úsilie na dosiahnutie nadpriemerných výsledkov a pre prosperitu spoločnosti.

Zamestnanci

Na dosiahovanie cieľov spoločnosti je nevyhnutná jasná stratégia, dobrá organizácia a kompetentní, motivovaní zamestnanci. Kľúčom k nášmu úspechu sú profesionálni, kreatívni a spoľahliví zamestnanci, ochotní investovať zvýšené úsilie na dosiahnutie nadpriemerných výsledkov a pre prosperitu spoločnosti. 

Takýto prístup k zamestnancom a podniku umožňuje vytvárať povzbudivé a dynamické pracovné prostredie, možnosti profesionálneho rastu a podmienky na naplňujúcu individuálnu a tímovú prácu s využitím osobného potenciálu. Ceníme si rešpekt, dôveru, čestný dialóg a transparentnosť v našich medziľudských vzťahoch a snažíme sa o dokonalosť a dosahovanie nadpriemerných výsledkov. Vedie nás vášeň, ktorú pridávame do všetkého, čo robíme, ktorá z nás robí spoločnosť so srdcom. Budujeme našu silu a budúcnosť našej spoločnosti tým, že žijeme hodnoty spoločnosti Podravka.

Byť zamestnancom Podravky znamená žiť jej hodnoty, vedieť rozpoznať možnosti rastu, snažiť sa o dokonalosť, dôveru a spokojnosť spotrebiteľa. Vytváraj s nami budúcnosť jediným spôsobom, aký poznáme - vždy so srdcom!