Zamestnanci

Kľúčom k nášmu úspechu sú profesionálni, kreatívni a spoľahliví zamestnanci, ochotní investovať svoje úsilie na dosiahnutie nadpriemerných výsledkov a prispievať k prosperite spoločnosti.

Zamestnanci

Na dosiahnutie našich cieľov je nevyhnutná jasná stratégia, dobrá organizácia a kompetentní, motivovaní zamestnanci. 

Snažíme sa udržiavať povzbudivé a dynamické pracovné prostredie. Vytvárame priestor pre profesionálny rast zamestnancov a podporujeme individuálnu aj tímovú prácu. Ceníme si rešpekt, dôveru, čestný dialóg a transparentnosť v našich medziľudských vzťahoch. Snažíme sa dosahovať stanovené ciele a nezabúdať na hodnoty Podravky. Robíme všetko so srdcom a s vášňou. 

Byť zamestnancom Podravky znamená rešpektovať jej hodnoty, vedieť rozpoznať možnosti rastu, snažiť sa získať dôveru a spokojnosť zákazníka. Vytváraj s nami budúcnosť jediným spôsobom, aký poznáme - vždy so srdcom!