Zodpovednosť

Pokrokovosť v uplatňovaní noriem spoločensky zodpovedného podnikania a zladenie ekonomiky s vývojovými a sociálnymi cieľmi rozvoja a zachovanie životného prostredia pre budúce generácie.

Spotrebitelia

Vďaka dlhoročnej dôvere našich spotrebiteľov sme sa stali potravinárskou firmou č. 1 a výrazným hráčom na trhu farmaceutických produktov nielen v Chorvátsku, ale aj v mnohých iných krajinách juhovýchodnej Európy.

Trvalo udržateľný rozvoj

Pre Podravku, trvalo udržateľný rozvoj predstavuje rovnováhu ekonomických priorít, posilnenie spoločnosti a ochranu životného prostredia.

Prostredie

V našich obchodných aktivitách sme sa zaviazali k zachovávaniu, ochrane a zlepšovaniu kvality prostredia, v ktorom vytvárame nové ekonomické a sociálne hodnoty pre našich akcionárov.

Spoločnosť

S cieľom zlepšiť kvalitu života v spoločnosti a prostredí, v ktorom podniká, už od svojho založenia Podravka investuje do vedy a vzdelávania, trvalo udržateľného rozvoja, kultúry, umenia, športu a s radosťou podporuje k sociálnej zodpovednosti.

Podnikanie

Systematickým pokračovaním v obchode a kvalite produktov, pod poznateľnými značkami, sa zameriavame na vytváranie dodanej hodnoty pre všetky strany a s použitím vnútorných síl chceme realizovať synergiu obchodných oblastí jedla a farmaceutického priemyslu.

Politika kvality a bezpečnosti potravín

Sme odhodlaní zabezpečiť najvyššiu úroveň kvality potravín.