Zodpovednosť

Progresívne uplatňovanie noriem spoločensky zodpovedného podnikania. Zladenie ekonomiky s vývojovými a sociálnymi cieľmi rozvoja. Zachovanie životného prostredia pre budúce generácie.

Výživová stratégia

Výživová stratégia je neodmysliteľnou súčasťou vývoja nových receptúr, ako aj procesu inovácie existujúcich receptúr. Práve preto môže spoločnosť Podravka ponúknuť svojim zákazníkom vysoko kvalitné výrobky s primeranou výživovou hodnotou.

Politika kvality a bezpečnosti potravín

Sme odhodlaní zabezpečiť najvyššiu úroveň kvality potravín.

Prostredie

V našich obchodných aktivitách sme sa zaviazali k zachovávaniu, ochrane a zlepšovaniu kvality prostredia, v ktorom vytvárame nové ekonomické a sociálne hodnoty pre našich akcionárov.

Spotrebitelia

Vďaka dlhoročnej dôvere našich spotrebiteľov sme sa stali potravinárskou firmou č. 1 a výrazným hráčom na trhu farmaceutických produktov nielen v Chorvátsku, ale aj v iných krajinách juhovýchodnej Európy.

Trvalo udržateľný rozvoj

Pre Podravku trvalo udržateľný rozvoj predstavuje rovnováhu ekonomických priorít, posilnenie spoločnosti a ochranu životného prostredia.

Spoločnosť

S cieľom zlepšiť kvalitu života v spoločnosti a prostredí, v ktorom podniká, už od svojho založenia Podravka investuje do vedy a vzdelávania, trvalo udržateľného rozvoja, kultúry, umenia, športu a s radosťou podporuje k sociálnej zodpovednosti.

Podnikanie

Dôvera a spokojnosť našich zákazníkov, ako aj obchodných partnerov, patrí medzi naše priority. Uvedomujeme si silu pridanej hodnoty, dôležitej pre obchodné vzťahy a kvalitu našich produktov. Preto sa neustále snažíme maximálne využiť potenciál zlepšenia kľúčových aktivít. Venujeme sa aj vytváraniu obchodnej synergie medzi potravinárskym a farmaceutickým priemyslom.