Zodpovednosť

Progresívne uplatňovanie noriem spoločensky zodpovedného podnikania. Zladenie ekonomiky s vývojovými a sociálnymi cieľmi rozvoja. Zachovanie životného prostredia pre budúce generácie.

Spotrebitelia

Vďaka dlhoročnej dôvere našich spotrebiteľov sme sa stali potravinárskou firmou č. 1 a výrazným hráčom na trhu farmaceutických produktov nielen v Chorvátsku, ale aj v iných krajinách juhovýchodnej Európy.

Trvalo udržateľný rozvoj

Pre Podravku trvalo udržateľný rozvoj predstavuje rovnováhu ekonomických priorít, posilnenie spoločnosti a ochranu životného prostredia.

Prostredie

V našich obchodných aktivitách sme sa zaviazali k zachovávaniu, ochrane a zlepšovaniu kvality prostredia, v ktorom vytvárame nové ekonomické a sociálne hodnoty pre našich akcionárov.

Spoločnosť

S cieľom zlepšiť kvalitu života v spoločnosti a prostredí, v ktorom podniká, už od svojho založenia Podravka investuje do vedy a vzdelávania, trvalo udržateľného rozvoja, kultúry, umenia, športu a s radosťou podporuje k sociálnej zodpovednosti.

Podnikanie

Dôvera a spokojnosť našich zákazníkov, ako aj obchodných partnerov, patrí medzi naše priority. Uvedomujeme si silu pridanej hodnoty, dôležitej pre obchodné vzťahy a kvalitu našich produktov. Preto sa neustále snažíme maximálne využiť potenciál zlepšenia kľúčových aktivít. Venujeme sa aj vytváraniu obchodnej synergie medzi potravinárskym a farmaceutickým priemyslom.

Politika kvality a bezpečnosti potravín

Sme odhodlaní zabezpečiť najvyššiu úroveň kvality potravín.