Podnikanie

V konkurenčnom obchodnom prostredí sa Podravka snaží o neustále napredovanie v obchodovaní a rozvoji produktovej šírky, udržanie pozície lídra vo vybraných kategóriách s ohľadom na jednotlivý trh.

Vďaka dlhoročnej dôvere našich zákazníkov sme sa stali potravinárskou značkou č. 1 a stali sme sa významným účastníkom na trhu farmaceutických výrobkov, nielen v Chorvátsku, ale aj v mnohých ďalších krajinách juhovýchodnej Európy. Systematickým pokračovaním v obchode a kvalite produktov, pod poznateľnými značkami, sa zameriavame na vytváranie dodanej hodnoty pre všetky strany a s použitím vnútorných síl chceme realizovať synergiu obchodných oblastí jedla a farmaceutického priemyslu. 

Takmer polovicu svojich príjmov realizuje Podravka na domácom chorvátskom trhu a jej dobré výsledky prispievajú chorvátskej ekonomike. Kontinuálny rast príjmov a profitabilita sa prejavujú aj na ekonomike 40 krajín na 5 kontinentoch, kde tiež podniká. 

V konkurenčnom obchodnom prostredí sa Podravka snaží o neustále napredovanie v obchodovaní a rozvoji produktovej šírky, udržanie pozície lídra vo vybraných kategóriách s ohľadom na každý jednotlivý trh. 

Podravka je dôležitým prostredníkom v prepojení podnikania a sociálnych subjektov v Chorvátsku aj mimo neho a so svojimi aktivitami sa snaží prispieť k rozvoju spoločnosti vo všeobecnosti.