Manažment

Generálny riaditeľ Podravka International s.r.o. a Správna rada Podravka d.d.

Miroslav Rybár

Generálny riaditeľ, Podravka International s.r.o.

Generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti Podravka International, s.r.o. od roku 2005

Miroslav Rybár po úspešnom ukončení štúdia v odbore strojárska technológia na Strojníckej fakulte Vysokej školy technickej v Bratislave začal v roku 1987 svoju profesionálnu kariéru v Závodoch ťažkého strojárstva v Detve, kde pôsobil v rôznych riadiacich funkciách v oblasti výroby špeciálnej techniky, výrobného dispečingu a centrálneho nákupu. V rokoch 1993 až 1995 absolvoval a ukončil štúdium v oblasti optimalizácie pracovných procesov v REFA inštitúte a v KPMG – akadémii manažmentu. V roku 1998 bol menovaný za riaditeľa centrálneho nákupu. 

V roku 2001 nastúpil do spoločnosti Lagris Slovakia, s.r.o. na pozíciu výkonného riaditeľa, kde bol poverený konsolidáciou a budovaním spoločnosti. Oblasťami jeho priamej pôsobnosti bol rozvoj predaja, výroby a logistiky. V roku 2002 bol menovaný za generálneho riaditeľa spoločnosti a zároveň vykonával funkciu štatutára. 

V roku 2002 došlo k akvizícii spoločnosti Lagris spoločnosťou Podravka d.d. Až do zániku spoločnosti Lagris v roku 2005 zastával funkciu jej štatutára a v rokoch  2004 až 2005 súbežne aj obchodného riaditeľa zastúpenia spoločnosti Podravka na Slovensku. V roku 2005 bol vymenovaný za generálneho riaditeľa a konateľa spoločnosti a zodpovedá za obchodnú stratégiu, ďalšie rozširovanie portfólia výrobkov a úspešný rozvoj a budovanie značky Podravka na slovenskom trhu.