Ivan Ostojić

Člen predstavenstva

Vymenovaný za člena predstavenstva Podravka d.d. vo februári 2022, s účinnosťou mandátu od 1.júla 2022.

Jeho profesijná kariéra začala v roku 1997 na chorvátskom Ministerstve financií, na Riaditeľstve pre finančný systém a kapitálové trhy. Po ukončení stáže pracoval na rovnakom riaditeľstve ako poradca. V rokoch 2000 – 2001 pôsobil ako člen Výkonnej rady Riaditeľstva pre dohľad nad poisťovacími spoločnosťami a predseda skúšobnej komisie autorizovaných poisťovacích agentov.

V roku 2001 nastúpil do spoločnosti Wüstenrot Stambenu Štedionicu d.d. Záhreb na pozíciu prokuristu a vedúceho Úseku úverov. V roku 2007 sa stal členom Výkonnej rady Wüstenrot Stambene Štedionice d.d. Záhreb, pričom zodpovedal za predaj a marketing, riadenie rizík, treasury aktivity a úvery.  

V roku 1996 absolvoval Fakultu cestovného ruchu a zahraničného obchodu Univerzity v Dubrovníku. Na Fakulte politických vied Univerzity v Záhrebe obhájil v roku 2000 diplomovú prácu s názvom „Zavedenie eura a jeho dopady na bankový systém v Chorvátsku“ a získal tak magisterský titul.

Je členom Dozornej rady spoločnosti Luke Ploče d.d. a licencovaným poisťovacím agentom.   Absolvoval viacero coachingových školení.

Oblasti zodpovednosti (ich koordinácia a riadenie):

  • obchodné programy;
  • marketing produktového portfólia riadeného obchodnými programami;
  • rozvoj produktového portfólia riadeného obchodnými programami;
  • štruktúra a ziskovosť produktového portfólia z oblasti potravín;
  • inovácie v produktovom portfóliu z oblasti potravín, monitoring a aplikácia trhových trendov;
  • rozvoj spoločnosti na korporátnej úrovni;
  • kontrola kvality