O Podravke

Naším najväčším úspechom je dôvera našich zákazníkov.

Vždy so srdcom

Našimi základnými hodnotami sú: tvorivosť - nápady rozhýbu srdce, srdce rozhýbe všetko ostatné; dôvera - základ každého dobrého jedla; vášeň - premení jedlo na hostinu; spokojnosť spotrebiteľa - nemáme zákazníkov, máme hostí pri našom stole a do všetkého čo robíme, pridávame dokonalosť.

Do všetkého čo robíme, pridávame dokonalosť...

Produkty

Naše produkty sú kvalitné, praktické a bezpečné. Využívame výhody globálnej spoločnosti, ale rešpektujeme lokálne zvyklosti a chute.

Zamestnanci

Kľúčom k nášmu úspechu sú profesionálni, tvoriví a spoľahliví zamestnanci, pripravení prispieť zvýšeným úsilím a časom pre dobro spoločnosti a dosiahnutie nadpriemerných výsledkov.

Viac ako 70 trhov...

Sme súčasťou jednej z popredných spoločností v juhovýchodnej, strednej a východnej Európe. Hodnotnosť našich produktov pozná mnoho zákazníkov vo viac ako 70 trhoch na všetkých piatich kontinentoch.

Vízia

Pripravovať zdravé a chutné jedlo so srdcom.

Misia

Tvoríme chutnejší svet. Vždy so srdcom.

História

História Podravky sa začala písať v roku 1934, kedy bratia Wolfovci založili v chorvátskej Koprivnici továreň na spracovanie ovocia, ktorá o 13 rokov neskôr dostala názov Podravka. Odvtedy ubehlo už viac ako 75 rokov a Podravka sa stala jednou z popredných spoločností pôsobiaca po celom svete.

Ocenenia

Sme hrdí, že sa môžeme popýšiť získanými oceneniami