O Podravke

Naším najväčším úspechom je dôvera našich zákazníkov.

Vždy so srdcom

Našimi základnými hodnotami sú: tvorivosť - nápady rozhýbu srdce, srdce rozhýbe všetko ostatné; dôvera - základ každého dobrého jedla; vášeň - premení jedlo na hostinu; spokojnosť spotrebiteľa - nemáme zákazníkov, máme hostí pri našom stole a do všetkého čo robíme, pridávame dokonalosť.

Do všetkého čo robíme, pridávame dokonalosť...

Produkty

Naše produkty sú kvalitné, praktické a bezpečné. Využívame výhody globálnej spoločnosti, ale rešpektujeme lokálne zvyklosti a chute.

Zamestnanci

Kľúčom k nášmu úspechu sú profesionálni, tvoriví a spoľahliví zamestnanci, pripravení prispieť zvýšeným úsilím a časom pre dobro spoločnosti a dosiahnutie nadpriemerných výsledkov.

Viac ako 60 trhov...

Sme súčasťou jednej z popredných spoločností v juhovýchodnej, strednej a východnej Európe. Hodnotnosť našich produktov pozná mnoho zákazníkov vo viac ako 60 trhoch na všetkých piatich kontinentoch.

Vízia

Venujeme sa zlepšovaniu každodennej kvality života našich spotrebiteľov, zákazníkov a zamestnancov prostredníctvom inovácií a internacionalizácie.

Misia

Ponúkame inovatívny kulinársky zážitok a zdravé riešenia pre Vás.

História

História Podravky sa začala písať v roku 1934, kedy bratia Wolfovci založili v chorvátskej Koprivnici továreň na spracovanie ovocia. Odvtedy ubehlo už viac ako 80 rokov a Podravka sa stala jednou z vedúcich spoločností v juhovýchodnej, strednej a východnej Európe.

Ocenenia

Sme hrdí, že sa môžeme popýšiť získanými oceneniami