Ljiljana Šapina

Členka predstavenstva

Ljiljana Šapina bola do funkcie členky predstavenstva menovaná vo februári 2017.

V spoločnosti Podravka d.d. pracuje od roku 1984. Svoje pracovné skúsenosti získala na rôznych manažérskych, ale aj riadiacich pozíciách v rámci spoločnosti na oddeleniach: účtvoníctvo a financie, maloobchod, HoReCa predaj, Frozen program, spoločné záležitosti trhov a príprava na export. Od roku 2012 pôsobila ako vedúca jednotky na oddelení import-export logistiky a od roku 2015 je vedúca tohto oddelenia.

Vyštudovala zahraničný obchod na Fakulte ekonomiky a podnikania v Záhrebe a v roku 2012 získala magisterský titul z tejto fakulty.

Oblasti zodpovednosti: 

  • riadenie obstarávania surovín a obalov, služieb a hotových výrobkov pod značkou Podravka z oblasti potravín,
  • riadenie zásob surovín, výrobných materiálov a hotových výrobkov z oblasti potravín,
  • technické a technologické projekty, investície a investičná údržba z oblasti potravín,
  • riadenie potravinárskej výroby, údržby a energetiky pre celú výrobu,
  • riadenie logistiky z oblasti potravín,
  • riadenie rozvoja technológií a ekológie,
  • riadenie rozvoja poľnohospodárstva,
  • riadenie obchodnej kvality.