Davor Doko

Člen predstavenstva

Davor Doko bol do funkcie člena predstavenstva menovaný v máji 2017.

Svoju profesionálnu kariéru začal v roku 2000 v banke Zagrebačka na oddelení správy aktív ako asistent portfólio manažéra, kde sa podieľal na založení spoločnosti pre správu investičných fondov v Zagrebačka banke. V 2002 sa pridal do povinného dôchodkového fondu spoločnosti AZ ako portfólio manažér zodpovedný za riadenie akciového portfólia. Ako asistent manažéra a vedúci portfólio manažér v povinnom dôchodkovom fonde AZ sa okrem iného aktívne podieľal na procese riadenia portfólia, riadení investičného procesu. Od roku 2006 bol členom správnej rady v spoločnosti Allianz ZB d.o.o., spoločnosť na riadenie povinného dôchodkového fondu zodpovedného za investície. Počas tohto obdobia investoval do množstva spoločností z farmaceutického a potravinárskeho sektora a rozvíjal dobré obchodné praktiky so všetkými hlavnými obchodnými bankami v Chorvátsku a medzinárodnými finančnými inštitútmi. V dobrovoľných dôchodkových fondoch spoločnosti AZ spolupracoval a riadil všetky časti investičného procesu ako človek zodpovedný za investície.

Vyštudoval Fakultu ekonómie a obchodu na Univerzite v Záhrebe. Počas jeho kariéry sa zúčastnil množstva školení a vzdelávaní a spolupracoval na konferenciách zameraných na investície a kapitálový trh.

Oblasti zodpovednosti: 

  • korporátne finančné a riadiace účtovníctvo, cash flow skupiny Podravka,
  • správa majetku skupiny Podravka,
  • správa daní na úrovni skupiny Podravka,
  • finančné riadenie skupiny Podravka, spoločnosti a všetkých jej pridružených spoločností, najmä riadenie kapitálu, aktív a záväzkov voči bankám a iným finančným inštitúciám,
  • akvizície, investície a projekty skupiny Podravka,
  • riadenie vzťahov s investormi,
  • koordinácia plánovacích procesov a dohľad nad realizáciou plánu.