Marin Pucar

Predseda správnej rady

Marin Pucar bol do funkcie predsedu správnej rady menovaný vo februári 2017.

Svoju profesionálnu kariéru začal v spoločnosti Gavrilović d.o.o., ktorá sa zaoberala spracovaním potravín. V roku 2001 sa táto spoločnosť zmenila na Danica d.o.o. – spoločnosť patriaca pod Podravku zaoberajúca sa spracovaním mäsa, kde sa stal manažérom predaja, marketingu a rozvoja v roku 2002. V roku 2003 bol vymenovaný za výkonného riaditeľa pre chorvátsky trh v spoločnosti Podravka d.d. Od 2008 do 2012 bol členom správnej rady Podravka d.d a potom sa stal členom správnej rady v spoločnosti Zvečevo d.d. Od 2014 do augusta 2016 bol predsedom správnej rady Zvečevo d.d.

Vyštudoval Fakultu ekonómie a podnikania v Záhrebe a získal magisterský titul v odbore Marketingové teórie a politiky. V súčasnej dobe dokončuje svoju dizertačnú prácu v oblasti manažmentu, ktorá sa zaoberá “Stratégiami riadenia expanzie značky v chorvátskej spoločnosti zaoberajúcej sa spracovaním potravín”.

Od roku 2008 do roku 2012 bol členom dozornej rady v spoločnostiach Danica d.o.o. a Belupo d.d. V roku 2012 sa stal členom správnej rady Chorvátskej obchodnej komory a v 2016 podpredsedom správnej rady Chorvátskej obchodnej komory. Túto úlohu vykonáva do dnes.

Oblasti zodpovednosti: 

 • obchodný rozvoj skupiny Podravka vrátane zlúčení a akvizícií,
 • stratégia podnikovej reštrukturalizácie a optimalizácia obchodných procesov v skupine Podravka,
 • strategické riadenie vývojových, marketingových a predajných kategórií a kľúčových značiek potravín,
 • strategické riadenie programu Food Business,
 • strategické riadenie trhov v rámci programu Food Business,
 • zmena obchodného modelu riadenia obchodných programov a trhov,
 • rozvoj obchodu na nových trhoch počas projektovej práce na nových trhoch,
 • korporátne riadenie skupiny Podravka, ľudské zdroje a korporátne riadenie,
 • korporátna a marketingová komunikácia,
 • interný audit,
 • korporátny informačný systém,
 • vťahy so zväzmi konajúcimi vrámci skupiny Podravka a Robotníckej rady,
 • všetky ostatné obchodné procesy, ktoré nemá na starosti iný člen správnej rady.