Hrvoje Kolarić

Člen predstavenstva

Hrvoje Kolarić bol do funkcie člena predstavenstva menovaný v decembri 2012.

Dôležitými pozíciami v jeho profesionálnej kariére sú: riaditeľ farmaceutiky a obchodného rozvoja v Bristol Myers Squibb, riaditeľ farmaceutiky v PharmaSwissa a riaditeľ PharmaSwiss d.o.o., Chorvátsko. Manažoval tiež obchodné procesy vzťahujúce sa na spoluprácu s Belupom pri tvorbe kardiologickej línie Pravachol.  Vo svojej skoršej kariére manažoval aj farmaceutické oddelenie zastúpenia Bristol-Myers Squibb pre Chorvátsko a Bosnu a Herzegovinu a následne alergologickú a respiračnú líniu produktov chorvátskeho zastúpenia spoločnosti Schering-Plough. Bol menovaný do funkcie člena správnej rady v Belupe a zodpovedal za marketing, obchod a medzinárodné trhy a bol opätovne vymenovaný v máji 2010. O dva roky neskôr bol menovaný do funkcie prezidenta správnej rady spoločnosti Belupo. 

Okrem titulu MA z farmácie na Fakulte farmácie a biochémie, získal tiež titul MBA na IECD (Bled school of Management, Bled, Slovinsko). 

Oblasti zodpovednosti: 

  • rozvoj farmaceutického podnikania, vrátane zlúčení a akvizícií, 
  • uplatňovanie synergie medzi potravinárskym a farmaceutickým podnikaním, 
  • koordinácia a synchronizácia obchodu skupiny Belupo s ostatnými členmi správnej rady v závislosti od oblastí ich zodpovednosti.