Spoločnosť Podravka INTERNATIONAL , s.r.o. pomáha

Pomoc druhým dáva zmysel, je prirodzenou vlastnosťou ľudí, spája a posúva ďalej.

Aj pre nás – spoločnosť Podravka – je prirodzené, že pomáhame tam kde vieme, kde môžeme. Podravka naprieč svetom rešpektuje a ctí  základné hodnoty spoločnosti, ktorých neodmysliteľnou súčasťou je  aj štatút rodiny. A práve preto sme sa rozhodli na Slovensku stať partnerom najstaršej dobrovoľníckej organizácie svojho druhu - Detského centra Slovensko – prvej slovenskej spoločnosti pre pomoc deťom v náhradnej starostlivosti. Celoslovenská pôsobnosť tejto organizácie bola užšie zameraná na deti a mládež, odkázanú na náhradnú starostlivosť, teda na deti a mládež, ktoré z rôznych príčin nemôžu byť vychovávané vlastnou biologickou rodinou.

Nesmierne vzácne sú pre nás slová vďaky, ktoré našej spoločnosti za realizovanú pomoc a partnerstvo adresoval  prezident  Detského centra Slovensko pán PaeDr. Viktor Blaho: „Detské centrum Slovensko vám ďakuje za dlhoročnú spoluprácu pre napĺňanie poslania tejto prvej slovenskej spoločnosti pre pomoc deťom v náhradnej starostlivosti. Len vďaka naším priateľom, medzi ktorých patríte aj Vy a Vaša spoločnosť, sa nám darí už niekoľko desaťročí pomáhať deťom, ktoré z rôznych príčin nemôžu prežívať detstvo v kruhu vlastnej rodiny.“

Podravka sa snaží byť súčasťou nielen života svojich zamestnancov, ale aj života ostatnej spoločnosti. Mimoriadne si ceníme a pracujeme na zachovaní vzájomného rešpektu, dôvery, transparentnosti a korektných vzťahov. Práve preto je na mieste aj vyjadrenie vďaky z našej strany, a to všetkým našim spotrebiteľom kupujúcim a verným značkám PODRAVKA, LAGRIS a EVA. Lebo práve vďaka nim môžeme pomáhať ďalej.