PODRAVKA d.d. pod novým vedením.

Dr. sc. Martina Dalić bola vo februári tohto roka jednohlasne zvolená predstavenstvom za predsedníčku predstavenstva potravinárskej spoločnosti PODRAVKA d.d. v Koprivnici, Chorvátsko

Vedenie spoločnosti preberá po dlhoročnom predsedovi predstavenstva Podravky d.d. a prezidentovi Chorvátskeho združenia zamestnávateľov p. Marinovi Pucarovi, ktorý v januári 2021 predčasne podľahol následkom vážneho ochorenia.   

Ako sama uviedla: „Z tejto funkcie vyplýva nielen veľa pracovných výziev a úloh, ale najmä zodpovednosť pokračovať v manažovaní Podravky v časoch, ktoré sú náročné nielen pre Podravku samotnú, ale aj pre celú našu spoločnosť a ekonomiku. Viesť Podravku neznamená len zastávať novú pracovnú pozíciu. Znamená to zodpovednosť za spoločnosť, ktorá je vlajkovou loďou v kulinárskych trendoch a neoddeliteľnou súčasťou takmer každej kuchyne v regióne.“

Medzi jej priority bude patriť ďalší rast a rozvoj spoločnosti, silnejšie spojenie s domácou produkciou a zahájenie nového vývojového a investičného cyklu.

Podľa jej vyjadrenia je ďalší rast primárne možné dosiahnuť prostredníctvom silnejšej a výraznejšej prítomnosti na trhoch, väčším objemom vývozu, efektívnym využitím nových technológií určených na zlepšenie podnikania, ziskovosti a produktivity. Nevylučuje ani možné akvizície. 

Dr. sc. Martina Dalić okrem iného pôsobila ako námestníčka ministra financií pre makroekonomické analýzy a predpovede, a následne ako štátna tajomníčka Ústredného štátneho úradu pre stratégiu rozvoja a koordináciu fondov EÚ. V rokoch 2008 - 2010 pôsobila v bankovom sektore na pozícii predsedníčky predstavenstva Partner Bank Zagreb. V roku 2010 sa opätovne vrátila do štátnej správy a bola vymenovaná za ministerku financií. V decembri 2011 bola zvolená za poslankyňu parlamentu a v tejto funkcii pôsobila do júla 2015. V auguste 2015 sa stala stálou poradkyňou pre riadenie verejných financií v Medzinárodnom menovom fonde. V októbri 2016 bola vymenovaná za podpredsedníčku vlády Chorvátskej republiky a ministerku hospodárstva, podnikania a remesiel.