Stiahnutie výrobku z predaja

Dôležitá informácia pre zákazníkov

Upozorňujeme zákazníkov, že sťahujeme uvedené výrobky z trhu:

  • Lagris ryža BASMATI 500 g (EAN 8594004491190) s dátumom spotreby do 29.10.2026 
  • Lagris ryža BASMATI 5 kg (EAN 8594004490186) s dátumom spotreby do 2.11.2026.

Dôvodom je prekročenie maximálneho obsahu pesticídu Acetamipridu, ktorý je vo výške 0,01 mg/kg. Namerané hodnoty boli vo výške 0,034 mg/kg, čo nie je v súlade s uvedenou normou. 

Doporučujeme, aby ste vyššie uvedené výrobky nekonzumovali. Výrobky môžete vrátiť v predajni, kde boli zakúpené. 

Za komplikácie sa ospravedlňujeme.

PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o.