Nová vizuálna identita Podravky

Spoločnosť Podravka predstavila nové firemné logo skupiny Podravka, ktoré sa po prvýkrát oddelí od produktového loga značky Podravka.

Ako moderná nadnárodná spoločnosť pôsobí Podravka Group v 16 krajinách v dvoch hlavných segmentoch – potravinárskom a farmaceutickom a svoje produkty predáva na viac ako 60 trhoch po celom svete.

Spoločnosť redizajnovala svoju vizuálnu identitu s cieľom posilniť svoju prítomnosť na globálnom trhu.

Nová vizuálna identita je založená na prvku srdca a červenej farbe. Zároveň zachováva najdôležitejšie a najdlhšie používané prvky predchádzajúcich verzií loga. Zároveň je logo prispôsobené súčasnej modernej dobe a cieľom spoločnosti v nasledujúcom období.