Podravka Slovensko už po tretíkrát získala „Pečať bonity“

Splnila tak mimoriadne náročné kritériá, podľa ktorých boli hodnotené ekonomické a hospodárske výsledky komerčných subjektov podnikajúcich na území Slovenskej republiky za rok 2015.

Toto ocenenie udeľujú dve nezávislé agentúry: Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. a Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s., ktoré vyvinuli model hodnotenia zameraný na bonitu komerčných subjektov podnikajúcich na území Slovenskej republiky. Obe spoločnosti zverejňujú zoznam bonitných podnikov, ktoré dosiahli v roku 2015 najlepšie výsledky hodnotenia predikčnými metódami finančnej analýzy. Z celkového počtu 716 134 hodnotených subjektov podnikajúcich na území SR vyhovelo náročným kritériám hodnotenia len 1,6% podnikov.

Získanie Pečate bonity potvrdzuje, že Podravka na Slovensku má nie len dobré meno, ale obstojí aj v objektívnom a veľmi prísnom hodnotení nezávislej agentúry.