Dôležitá informácia pre spotrebiteľov

Možný výskyt špecifických senzorických vlastností dlhozrnnej ryže Lagris.

Vážení zákazníci,

V uplynulých dňoch sme zaznamenali niekoľko sťažností spotrebiteľov na netypické senzorické vlastnosti dlhozrnnej ryže Lagris. Na základe týchto podnetov sme požiadali akreditované laboratórium o ďalší rozbor a testovanie vzoriek dlhozrnnej ryže, ktorá vykazovala pre ryžu netypické senzorické vlastnosti.

Rozbory nezávislého laboratória potvrdili, že výrobky sú zdravotne nezávadné, napriek tomu sa môže sa u niektorých z nich vyskytnúť pre ryžu netypická vôňa. Keďže si zakladáme na kvalite našich výrobkov a spokojnosti spotrebiteľov, a senzorické vlastnosti považujeme za mimoriadne dôležité, v prípade nespokojnosti s vykazovanými senzorickými vlastnosťami môžete výrobok z nižšie uvedených šarží (aj otvorený) zaslať na našu adresu, my vám ho vymeníme a nepeňažne vám nahradíme aj náklady na poštovné.

Špecifické senzorické vlastnosti sa môžu vyskytnúť výrobkov s týmito dátumami minimálnej trvanlivosti:

Lagris Ryža dlhozrnná 1 kg:

  • minimálna trvanlivosť do 16.09.2017

Lagris Ryža dlhozrnná varné vrecká 480 g:

  • minimálna trvanlivosť do 31.08.2017
  • minimálna trvanlivosť do 16.09.2017
  • minimálna trvanlivosť do 23.08.2017
  • minimálna trvanlivosť do 24.08.2017

Lagris Ryža dlhozrnná varné vrecká 960 g:

  • minimálna trvanlivosť do 09.09.2017
  • minimálna trvanlivosť do 20.09.2017

Ponuka na výmenu sa týka len výrobkov s uvedenými dátumami minimálnej trvanlivosti a platí na neobmedzenú dobu. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok alebo pochybností, napr. či sa výmena týka aj vášho výrobku, nás kontaktujte na mailovej adrese podravka@podravka.sk.

Adresa na zaslanie výrobkov:

Podravka International, s.r.o.

Jesenského 1486

960 01 Zvolen

 

Veríme, že aj napriek spôsobeným nepríjemnostiam i naďalej zostanete našimi vernými zákazníkmi.

 

Na spokojnosti našich spotrebiteľov nám záleží.

Vaša Podravka