Ocenenie Superbrands Slovakia 2021 opäť pre Podravku

Podravka je opäť Supebrand!

PODRAVKA International , s.r.o. opätovne získala ocenenie Superbrands Slovakia 2021

Obchodná značka Podravka International, s.r.o. získala pečať kvality SUPERBRANDS SLOVAKIA 2021. V tomto roku bola nominovaná v kategórii Business Superbrands (B2B) aj Consumer Superbrands (B2C).

V Slovenskej republike sa konal už 9. ročník programu Superbrands, v ktorom na základe zjednotených kritérií a metód hodnotenia odborná porota Brand Council rozhoduje o držiteľoch pečate kvality. Je to ocenenie kvality produktov, komunikácie spoločnosti a jej obchodných a marketingových zručností.

 „Aj takéto ocenenia nás posúvajú ďalej. Je to stimul posúvať sa ďalej, nepoľaviť a inovovať“, povedal Ing. Miroslav Rybár – konateľ Podravka International, s.r.o.

Podravka touto cestou vyjadruje úprimnú a srdečnú vďaku slovenským spotrebiteľom a odbornej porote Brand Council za prejavenú dôveru a podporu.