Produkty

Snažíme sa odpovedať na všetky sofistikované potreby našich spotrebiteľov a vytvárame produkty, ktoré sú výsledkom spojenia vyberaných a vysoko kvalitných surovín, našich vedomostí a moderných technologických procesov.

Výrobky Podravka sú výsledkom dlhoročnej tradície a rešpektujú zvláštnosti lokálnych chutí. Sú výsledkom spojenia vyberaných a vysoko kvalitných surovín, našich vedomostí a moderných technologických procesov používaných s cieľom zachovať výživné zložky.

Kombinovaním tradičného a moderného chceme zachovať hodnotu tradícií, ale tiež vytvárať trendy pri napĺňaní potrieb moderných spotrebiteľov. 

Snažíme sa naplniť sofistikované potreby našich spotrebiteľov, preto ponúkame produkty, ktoré sú konkurencieschopné tak na domácom, ako aj na medzinárodných trhoch. 

 

Produktový katalóg

Všetky informácie o našich produktoch nájdete prehľadne usporiadané v produktovom katalógu.