Podravka Slovensko štvrtýkrát získala „Pečať bonity“

Splnila tak mimoriadne náročné kritériá, podľa ktorých boli hodnotené ekonomické a hospodárske výsledky komerčných subjektov podnikajúcich na území Slovenskej republiky za rok 2016.

Toto ocenenie udeľujú dve nezávislé agentúry: Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. a Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s., ktoré vyvinuli model hodnotenia podnikov využívajúci predikčné metódy finančnej analýzy. Ide o model, ktorý vyhodnocuje celkovú dôveryhodnosť ekonomického subjektu na základe podrobnej analýzy jeho hospodárenia. Vyjadruje tak jeho solventnosť, kredibilitu, schopnosť zhodnotiť vkladaný kapitál a naplniť svoje záväzky. Výsledkom hodnotenia je zverejnený zoznam bonitných podnikov, ktorých dosiahnuté hospodárske a ekonomické výsledky spĺňajú prísne kritériá. V tohtoročnom porovnaní bolo hodnotených viac ako 734 000 subjektov podnikajúcich na území Slovenskej republiky a len 0,87% z nich bolo vyhodnotených ako bonitný podnik a bola im udelená „Pečať bonity“.

Pre Podravku na Slovensku je to už štvrté ocenenie Pečaťou bonity za sebou a jeho opakovaný zisk potvrdzuje, že má nielen dobré meno, ale obstojí aj v objektívnom a veľmi prísnom hodnotení nezávislej agentúry.