Ocenenie Superbrands Slovakia 2022 opäť aj v rukách spoločnosti PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o.

PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o. získala ocenenie, o udelení ktorého rozhodujú profesionáli z oblasti biznisu, komunikácie, marketingu, médií a marketingového výskumu, už deviaty krát.  Získanie pečate kvality Superbrands Slovakia 2022 predstavuje pre spoločnosť veľký záväzok za žiadnych okolností nepoľaviť, pracovať na rozvoji značky a jej posilnení.

„Úprimne sa tešíme získaniu pečate kvality Slovak Superbrands Award 2022. Toto ocenenie patrí každému jednému zamestnancovi, ktorý robí zo značky Podravka spoľahlivú, dôveryhodnú a na trhu populárnu značku. Sme nesmierne vďační naším zákazníkom, za ich dôveru a podporu, ktorú nám prejavujú kúpou našich produktov “, povedal Ing. Miroslav Rybár – generálny riaditeľ PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o. 

Spoločnosť Podravka touto cestou vyjadruje svoje poďakovanie aj odbornej porote Brand Council za prejavenú dôveru.