Marko Đerek

Člen predstavenstva

Marko Đerek bol do funkcie člena predstavenstva menovaný v júli 2017.

Svoju profesionálnu kariéru začal v roku 1995 ako výskumný pracovník vo Výskumnom ústave Pliva, kde pracoval do roku 2003. Medzi 1997 a 2002 bol členom začiatočného projektového tímu pre funkčný dizajn budovy nového výskumného centra v Záhrebe. V roku 2003 sa stal riaditeľom Výskumného inštitútu Pliva. Od 2004 riadil rôzne vývojové projekty vo Výskumnom ústave Pliva a v roku 2006 sa premiestnil na oddelenie globálneho rozvoja podnikania ako korporátny produktový manažér. V roku 2007 sa stal manažérom na podporu trhov.

V 2009 sa premiestnil zo spoločnosti Pliva do spoločnosti Croatian Post ako výkonný manažér pre obchod. V roku 2011 prešiel do GlaxoSmithKline ako manažér pre rozvoj podnikania zodpovedný za juhovýchodnú Európu. V 2013 prevzal pozíciu obchodného a predajného manažéra pre juhovýchodnú Európu v spoločnosti Pliva/TEVA, kde pracoval do roku 2017.

V roku 1995 promoval na Fakulte chemického inžinierska a technológie Univerzity v Záhrebe. V 2004 získal titul prírodných vied, chémia, na Fakulte chemického inžinierstva a technológie Univerzity v Záhrebe. Takisto získal titul Master of Business Administration (MBA) na Univerzite Rotterdam School of Management v Rotterdame.

Počas svojej kariéry sa zúčastnil mnohých manažérskych a vedeckých programov a programu vzdelávania Acceleration Pool v spoločnosti Pliva.

Oblasti zodpovednosti: 

  • riadenie predaja a distribúcie na všetkých trhoch v oblasti potravín,
  • riadenie operatívneho marketingu a koordinácia realizácií marketingových rozpočtov v súlade so schválenými marketingovými rozpočtami,
  • riadenie nákupu a distribučného indexu podľa distribučných kanálov v koordinácií s obchodnými programami,
  • riadenie vzťahov s medzinárodnými obchodnými reťazcami, s ktorými Podravka obchoduje na viac ako jednom trhu.